Grundkurs 2020


All utbildning och verksamhet bedrivs under 2020 och framåt i Uppsala Aerobatic Club´s regi

För vidare information hänvisar vi till Uppsala Aerobatic Clubs webbsida

Uppsala Aerobatic Club


Ändring av verksamheten

Vår grundutbildning i avancerad flygning samt andra utbildningar och aktiviteter bedrivs från 2020 i Uppsala Aerobatic Clubs regi.

För mer information om utbildningar, provlektioner m.m hänvisar vi till Uppsala Aerobatic Clubs hemsida :

Uppsala Aerobatic Club