Grundkurs 2019


Vi kommer 2019 att tillämpa individuellt kursupplägg
För anmälan eller mer information skicka dina kontakt uppgifter eller frågor till oss

Välkommen !

    • Pris grundutbildning:
      Se prislista under fliken övrigt


ALLMÄNT

Vår grundutbildning i avancerad flygning bedrivs i Uppsala och på Skå-Edeby flygfält i Stockholm. Den följer det nya EASA regelverket gällande Aerobatic Rating (AR) i FCL.800. Utbildningen består av teori och minst 5 timmars flygning. Efter kursen ska eleven på ett säkert sätt kunna utföra de mest grundläggande manövrarna samt vara väl förtrogen med att ta flygplanet ur spinn och onormala lägen. Vill du utveckla ditt flygande ytterligare och lära dig mer avancerade manövrar samt inverterad flygning har vi en fortsättningskurs.

Har du inte tidigare provat på avancerad flygning finns möjligheten att boka en provlektion med instruktör. Kontakta oss via kontaktformuläret eller email som du finner under kontakter.

Kravet för att få påbörja en Aerobatic Rating är lägst ett LAPL certifikat med minst 40 timmars flygning som PIC efter certifikatets utfärdande.

I priset för grundutbildningen ingår teori på distans, flygning och lärararvode.

Anmälan sker via kontaktformuläret på hemsidan eller till kontakt@nordicaerobatics.se.  När anmälan är gjord kommer en faktura skickas med en anmälningsavgift om 5 000kr, denna summa dras sedan av från kursavgiften.

Medlemsavgifter

För att kunna genomföra grundkursen behövs ett medlemskap för den plats du väljer att gå kursen. Beroende på dina ambitioner, förutsättningar och önskemål finns det olika typer av medlemskap som kan täcknas för att tillgodose behovet. Kort informatiom om dessa finner du nedan och priser för respektive finns under prisinformation till vänster på sidan.

Årligt medlemskap i Uppsala Flygklubb Motor (MUFK)

Årligt medlemskap i Uppsala Aerobatic Club

TEORI

Teoriutbildningen genomförs som distansstudier på internet via flygcert.com. Utbildningen är uppdaterad och anpassad efter gällande regelverk. Eleven får egen inloggning, utför sina studier och skriver teoretiskt prov från datorn hemma innan den praktiska flygningen påbörjas. Distanskursen innehåller följande moment:

Grundläggnade teori för avancerad flygning
– Bestämmelser
– Flygplanslära
– Aerodynamik
– Människan
– Flygprocedurer

Genomgång av grundkursens alla manövrar
Tekniksk kurs Robin 2160
Daglig tillsyn före avancerad flygning och nödträningskurs (lärarledd lektion)

För att ta dig till dina teoristudier klicka på symbolen för Flygcert.com


FLYGNING

Flyglektionerna består av sju flygpass, varav ett EK, med minst 5 timmars flygning och schemaläggs i samråd med instruktör .Flygningen i Uppsala sker med en Robin 2160 och i Skå med en Bellanca Super Decathlon. Flygpassen innehåller de enklaste grundläggande manövrarna (ej negativa). Om det bedöms att eleven behöver ytterligare träning för att uppnå utbildningens mål sker extrapass med debitering enligt prislistan.

Kursen innehåller följande manövrar:

Repetition av stall, vikning och brant sväng
Chandelle och Lazy eight
Looping
Roll
Spinn
Immelmann (Topproll)
Hammerhead (Hjulning)
Onormala lägen
Sekvensträning