Intensivkurser 2018


14 – 18 Maj Uppsala (1 plats)
21 – 25 Maj Västerås (4 platser)
13 – 17 Augusti Uppsala (4 platser)
20 – 24 Augusti Västerås (4 platser)


(Lediga platser inom parantes)

  • Pris: 28 500 kr ink moms


ALLMÄNT

Våra grundutbildningar i avancerad flygning bedrivs både i Uppsala och Västerås. De följer det nya EASA regelverket gällande Aerobatic Rating (AR) i FCL.800. Utbildningen består av teori och minst 5 timmars flygning. Efter kursen ska eleven på ett säkert sätt kunna utföra de mest grundläggande manövrarna samt vara väl förtrogen med att ta flygplanet ur spinn och onormala lägen. Vill du utveckla ditt flygande ytterligare och lära dig mer avancerade manövrar samt inverterad flygning har vi en fortsättningskurs.

Har du inte tidigare provat på avancerad flygning finns möjligheten att boka en provlektion med instruktör. Kontakta oss via kontaktformuläret eller email som du finner under kontakter.

Kravet för att få påbörja en Aerobatic Rating är lägst ett LAPL certifikat med minst 40 timmars flygning som PIC efter certifikatets utfärdande.

I priset för utbildningen ingår medlemskap i aktuell förening, teori, flygning och lärararvode.

Anmälan sker via kontaktformuläret på hemsidan eller till kontakt@nordicaerobatics.se.  När anmälan är gjord kommer en faktura skickas med en anmälningsavgift om 3 000kr, denna summa dras sedan av från kursavgiften.

TEORI

Teoriutbildningen genomförs som distansstudier på internet via flygcert.com. Utbildningen är uppdaterad och anpassad efter gällande regelverk. Eleven får egen inloggning, utför sina studier och skriver teoretiskt prov från datorn hemma innan den praktiska flygningen påbörjas. Distanskursen innehåller följande moment:

Grundläggnade teori för avancerad flygning
– Bestämmelser
– Flygplanslära
– Aerodynamik
– Människan
– Flygprocedurer

Genomgång av grundkursens alla manövrar
Tekniksk kurs Robin 2160
Daglig tillsyn före avancerad flygning och nödträningskurs (lärarledd lektion)


FLYGNING

Flyglektionerna består av sju flygpass, varav ett EK, med minst 5 timmars flygning och sker under en intensivkurs på fem dagar, måndag-fredag. Flygningen sker med vår Robin 2160 och innehåller de enklaste grundläggande manövrarna (ej negativa). Om det bedöms att eleven behöver ytterligare träning för att uppnå utbildningens mål sker debitering med reducerat pris per blocktimme: 3 200kr ink moms.

Kursen innehåller följande manövrar:

Repetition av stall, vikning och brant sväng
Chandelle och Lazy eight
Looping
Roll
Spinn
Immelmann (Topproll)
Hammerhead (Hjulning)
Onormala lägen
Sekvensträning