Tillsammans med föreningen som driver Bellancan SE-GUV kommer Nordic Aerobatic Center att börja bedriva avautbildning på Skå/Edeby flygfält. Utbildningen startar med omedelbar verkan och vi planerar inom kort att hålla en informationskväll på Skå. Varmt välkomna!… Read More


Glädjande kan vi konstatera att Nordic Aerobatic Center nu också verkar på Hässlö i Västerås utöver Sundbro. Aktiviter och kurser planeras. Ha koll på kalendern som nu finns på hemsidan. Varmt välkomna… Read More


Med stolthet och nöje kan vi meddela att SE-IKN, Robin 2160, nu ägs av Nordic Aerobatic Center. Individen har under våren hösten använts flitigt i vår ava skolning. Under vintersäsongen kommer den att vara baserad i Västerås (Hässlö) för flygning.… Read More