Nordic Aerobatic Center AB är ett företag verksamt inom Sverige och norra Europa med inriktning på utbildning, ökad kompetens och flygsäkerhet. Vi vill möjliggöra för fler individer att få uppleva den glädje som avancerad flygning ger och på så vis värva nya utövare till i första hand avancerad flygning men också flygning genrellt. Vi erbjuder privat piloter, flygklubbar och kommersiella flygskolor utbildning i avancerad flygning (teoretisk och praktisk), nödträning, fortsättningskurser, sporrhjulsträning, introduktionsflygningar och flygplansuthyrning.

Vår vision är att bli en naturlig knutpunkt för avancerad flygning i Sverige. Vi verkar
för ökad flygsäkerhet genom utbildningar och kompetenshöjande kurser. Vi vill möjliggöra
för individer att uppleva den glädje som avancerad flygning ger och på så vis värva nya
utövare.

Responsive image
Responsive image
Responsive image